خدانگهدار

جرم عشق

تکیه به شونه هام نكن من از خودت خسته ترم... 
 
   مـا که بـه هم نمی رسیم , بسه دیگه بـذار بـرم...

   کی گفته بود به جرم عشق یه عمری پرپرت کنم؟...

    حیف تو نیست, کنج قفس چادر غم سرت کنم؟...

 
    نـه برده 
   تـو ایـن دو روز   مـن نـه قلنـدر شبـم , نـه قهـرمـان قصـه هـا...
زنـدگـی , شبیـه مـن فـرای حلقه به گوش , نه ناجی فرشته ها...


   یه لحظه چشمات و ببند گذشتن از من آسونه...

   من عاشقم همین و بس , غصه نداره بی کسی...

   قشنگی قسمت ماست که ما به هم نمی رسیم
  

 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم شهریور 1387ساعت 21:30  توسط مریمی  |